KURSY I SZKOLENIA

kontuzja
Zapisy

09.07.2022 (sobota), w godzinach 10-15.

Na szkoleniu uczestnik:

-Pozna podstawowe czynniki psychologiczne sprzyjające urazom w sporcie,

-Pozna psychospołeczne konsekwencje kontuzji,

-Pozna konkretne narzędzia wspierające zawodnika w radzeniu sobie z kontuzją,

-Pozna techniki i metody skoncentrowane na budowaniu motywacji i zaangażowania w proces rehabilitacji,

-Pozna ograniczenia metod relaksacji, które należy wziąć pod uwagę podczas pracy z kontuzjowanym zawodnikiem.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów sportu, trenerów mentalnych oraz studentów psychologii, którzy chcą wzbogacić warsztat o dodatkowe techniki pracy ze sportowcami.

tsr psychologia sportu
Zapisy

26.07.2022 (wtorek), w godzinach 17-21.

Na szkoleniu uczestnik:

 • Pozna podstawowe założenia TSR,
 • Pozna zastosowanie technik TSR w pracy ze sportowcami,
 • Pozna i będzie potrafił zastosować podstawowe techniki TSR
 • Pozna techniki i metody skoncentrowane na budowaniu zasobów,
 • Rozwinie umiejętności przydatne w formułowaniu celów,
 • Rozwinie umiejętność udzielania informacji zwrotnej dla klienta.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów sportu, trenerów mentalnych oraz studentów psychologii, którzy chcą wzbogacić warsztat o dodatkowe techniki pracy ze sportowcami.

Zapisy

11.08.2022 (czwartek), w godzinach 17-21.

Czego możesz oczekiwać od naszego szkolenia?

 • Omówione zostaną procesy, na których opiera się terapia ACT;
 • Każdy będzie mógł ich doświadczyć na sobie za pomocą ćwiczeń, nauczyć się wykorzystywania ich w procesie zmiany swoich klientów;
 • Zostanie przedstawionych wiele praktycznych umiejętności w zakresie wspierania 6 procesów zmiany ACT (np. defuzji, zaangażowanego działania, uważności);
 • Przeanalizujemy możliwości wykorzystania ACT w procesie indywidualnym oraz grupowym;
 • Nauczysz się konkretnych metod pracy, wspomagających zmianę w kierunku wartości (m.in. analizy behawioralnej).

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów sportu, trenerów mentalnych oraz studentów psychologii, którzy chcą wzbogacić warsztat o dodatkowe techniki pracy ze sportowcami.

dialog motywujący psycholog sportu
Zapisy

23.08.2022 (wtorek), w godzinach 17-21.

Na szkoleniu uczestnik:

 • Dowie się czym jest, a czym nie jest Dialog Motywujący,
 • Pozna podstawowe założenia Dialogu Motywującego,
 • Zapozna się z fazami procesu, jakim jest zmiana,
 • Pozna narzędzia wykorzystywane w Dialogu Motywacyjnym,
 • Pozna różnice pomiędzy językiem zmiany a językiem podtrzymania stanu dotychczasowego i nauczy się zwracać uwagę na sygnały języka zmiany,
 • Zrozumie czym jest gotowość do zmiany,
 • Pozna metody pracy z wartościami klienta.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów sportu, trenerów mentalnych oraz studentów psychologii, którzy chcą wzbogacić warsztat o dodatkowe techniki pracy ze sportowcami.