KURSY I SZKOLENIA

Termin: 16.04.2023 (niedziela), w godzinach 19-21:00.

Na szkoleniu dowiesz się, jak:

– chwalić zawodników, by budować ich pewność siebie,

– budować u zawodników świadomość poziomu własnych umiejętności,

– wyznaczać cele do pracy i planować z zawodnikami dalszy rozwój,

– uczyć zawodników wyciągania wniosków z trudnych sytuacji,

– udzielać zawodnikom informację zwrotną,

– przekazywać negatywną informację zwrotną dbając o relacje.

W cenie szkolenia materiały w PDF do pracy i imienny certyfikat!

Termin: 23.04.2023 (niedziela), w godzinach 10-15.

Na szkoleniu uczestnik:

-Pozna podstawowe czynniki psychologiczne sprzyjające urazom w sporcie,

-Pozna psychospołeczne konsekwencje kontuzji,

-Pozna konkretne narzędzia wspierające zawodnika w radzeniu sobie z kontuzją,

-Pozna techniki i metody skoncentrowane na budowaniu motywacji i zaangażowania w proces rehabilitacji,

-Pozna ograniczenia metod relaksacji, które należy wziąć pod uwagę podczas pracy z kontuzjowanym zawodnikiem.

Co oferujemy?

 • Przedstawienie, omówienie, przećwiczenie konkretnych technik do pracy z klientami.
 • Materiały w PDF z najważniejszymi informacjami oraz spisem prezentowanych technik.
 • Imienny certyfikat.

Termin: 20.05.2023 (sobota), w godzinach 9-17:00.

Na szkoleniu uczestnik:

 • Dowie się czym jest proces zmiany;
 • Nauczy się rozpoznawać, w jakiej fazie zmiany nawyków jest pacjent;
 • Pozna rodzaje motywacji i pozna techniki budowania motywacji wewnętrznej pacjent;
 • Pozna metody motywowania i podtrzymywania pozytywnych zmian;
 • Nauczy się stosować Dialog Motywujący w pracy z pacjentem;
 • Pozna konkretne narzędzia wykorzystywane w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Terapii Poznawczo-Behawioralnej i dowie się, jak może je wykorzystywać w pracy fizjoterapeutycznej;
 • Dowie się, czym jest wizualizacja i jak może włączyć ją do swojej pracy;
 • Nauczy się wykorzystywać cele krótko- i długoterminowe;
 • Pozna inne praktyczne narzędzia psychologiczne pomocne w budowaniu relacji z pacjentem oraz pomagające w kryzysie motywacji pacjenta.

Co oferujemy?

 • Przedstawienie, omówienie, przećwiczenie konkretnych technik do pracy z pacjentami;
 • Materiały w PDF z najważniejszymi informacjami oraz spisem prezentowanych technik;
 • Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.