RODO

Drogi Użytkowniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych jest firma
  GTM Polska z siedzibą w Warszawie (02-968), ul. Przyczółkowa 138 K1. Możesz skontaktować się z nami wysyłając maila na adres: kontakt@kartysportowca.pl .
 2. Jeżeli chcesz otrzymywać od nas Newsletter będziemy przetwarzali Twój adres e-mail. Celem przetwarzania jest prezentacja materiałów reklamowych naszej firmy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest dobrowolna zgoda wyrażona działaniem potwierdzającym (zaznaczenie odpowiedniego checkboxa). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
 3. Jeżeli składasz u nas Zamówienie będziemy przetwarzali Twoje dane do wysyłki (adres korespondencyjny: imię i nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, państwo; ewentualnie dane do faktury: nazwa firmy, adres siedziby, NIP; numer telefonu i adres mailowy – aby usprawnić dostawę paczki i poinformować Cię o postępach realizacji zamówienia). Celem przetwarzania jest realizacja umowy sprzedaży. Podstawą prawną tego przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji umowy sprzedaży. Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się z umowy, tj. dostarczenia przesyłki do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z tej umowy.
 4. Jeżeli zakładasz u nas Konto Klienta będziemy przetwarzali Twoje dane do wysyłki (jak w punkcie 3) oraz historię zamówień. Celem przetwarzania jest prowadzenie konta w naszym serwisie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest dobrowolna zgoda wyrażona działaniem potwierdzającym (założenie konta). Dane będą przetwarzane do czasu posiadania konta.
 5. W przypadku składania Zamówienia:
 1. W celu dokonania płatności niezbędne dane zostaną przekazane wybranemu
  agentowi rozliczeniowemu:
 • Płatności elektroniczne PayU obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495.

 1. W celu wysyłki towaru niezbędne dane zostaną przekazane wybranemu przewoźnikowi:
 • DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) (DPD) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, realizująca usługę kurierską.
 • DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (DHL) z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 631916, NIP 9512417713.
 1. Administrator dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analitics. Administrator umożliwia logowanie się do Sklepu z wykorzystaniem kont w innych serwisach (Facebook, Google). Administrator współpracuje z serwisami Opineo i Ceneo. Administrator posiada stosowne umowy powierzania z SalesManago. Administrator informuje również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu dopasowywania prezentowanych treści do preferencji Użytkownika oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszego Sklepu.
 2. Zawsze przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w tym profilowanie i cofnięcia wyrażonej zgody. W celu realizacji wymienionych uprawnień należy przesłać stosowną wiadomość na adres: kontakt@kartysportowca.pl lub skorzystać z opcji Konta Klienta (jeżeli takie posiadasz). Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Więcej szczegółów odnajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie sklepu.
Twój Koszyk
Scroll to Top